top of page

VALEA MUREȘULUI

DESCOPERĂ
obiective turistice

  Zonă etnofolclorică de mare interes istoric, geografic, economic, social şi cultural, Valea Mureşului a atras din cele mai vechi timpuri atenţia specialiştilor în domeniu, dar şi a celor care au călătorit pe aceste meleaguri.

  Satele se înşiră de-a lungul Mureşului, între Simeria şi Zam, până la graniţa judeţelor Arad şi Timiş. În judeţul nostru se delimitează convenţional cu alte zone etnografice cum sunt: Ţinutul Pădurenilor, Ţara Zarandului, Ţinutul Orăştiei şi Banatul.

  Fiind aşezate de-a lungul unor drumuri şi şosele de importanţă naţională, satele din această zonă s-au dezvoltat armonios încă din perioada medievală având statutul de „căi comerciale”, multe dintre acestea putând fi numite „târguri”, ca Ilia, Dobra şi Zam.

  Ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor din satele Văii Mureşului sunt agricultura şi creşterea animalelor, ce s-au dezvoltat în strânsă interdependenţă ca să poată asigura cultivarea unor mari suprafeţe de teren, deoarece era nevoie de un număr important de animale de muncă şi de o cantitate considerabilă de îngrăşăminte naturale.

valea muresului

  Portul popular. Emblemă a bunului gust şi a frumosului, portul popular de pe Valea Mureşului cuprinde un ansamblu de piese de îmbrăcăminte cu adevărat remarcabile care conferă unitate şi identitate vestimentară. Frumuseţea costumului popular şi bogăţia cusăturilor de pe cămăşi dau robusteţe îmbrăcăminţii tinerilor şi sobrietate celei bătrâneşti confecţionate în trecut din ţesături de cânepă, in şi bumbac.

  Arta populară de pe Valea Mureşului mai păstrează remarcabile ţesături textile de interior: covoare, cergi, desagi, măsăi (feţe de masă),capeţi de pernă, tindee (prosoape). Acestea erau ţesute de femei în şezători şi serveau drept zestre tinerelor fete când se măritau.

  Sunt renumiți colindătorii de pe Valea Mureşului, dubaşii, în special în satele Almaş-Sălişte, Pogăneşti, Micăneşti, Pojoga (com. Zam), Răduleşti, Stânceşti-Ohaba, Lăpuşnic, Roşcani (com. Dobra), Boiu de Sus, Boiu de Jos, Cărmăzăneşti, Visca, Ulieş (com. Gurasada), Brădăţel, Glodghileşti, Petreşti, Tătărăşti, Tisa (com. Burjuc), Bacea, Bretea Mureşană, Brâznic, Sîrbi, Valea Lungă (com. Ilia), Lăpugiu de Sus, Ohaba, Lăsău, Fintoag, (com. Lăpugiu de Jos).

bottom of page