CONCURS "WINTERFEST 2020"

INFORMEAZA-TE
judetul hunedoara

REGULAMENT CONCURS ”WINTERFEST 2020” 

Art.1. Organizatorii Concursului

(1) Concursul este organizat de către Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara (A.D.E.H), pe pagina de Facebook ENJOY HUNEDOARA.

 

(2) Decizia de derulare a concursului, conform regulilor din prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru orice participant la concurs. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, respectiv publicat pe site-ul: www.hunedoaraturism.ro.

 

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

 

Art. 2. Scopul, Durata și Locul de desfășurare a concursului

 

(1) Concursul ”Winterfest 2020”, se desfășoară pe perioada 30.01.2020 – 04.02.2020, în mediul online, pe pagina de Facebook Enjoy Hunedoara.

 

(2) Concursul ”Winterfest 2020” este organizat în scopul promovării turistice a Stațiunii Parâng din județul Hunedoara și are ca tematică festivalul iernii Winterfest 2020.

Art. 3. Modul de desfăşurare al concursului

 

(1) Pentru a participa la concurs participanții trebuie să îndeplinească cumulativ toate condițiile menționate în Regulamentul concursului.

(2) Organizatorul dă startul concursului pe 30 ianuarie 2020 și ia în considerare doar înscrierile persoanelor care au îndeplinit toate condițiile menționate în regulament, înscrise până la data de 04 februarie 2020, ora 11:59.

(3) Înscrierea la concurs se face automat pentru cei care:

3.1. Scriu un comentariu la postarea de publicare a concursului Winterfest 2020 pe pagina de Facebook Enjoy Hunedoara, în care trebuie să motiveze printr-un text de ce Stațiunea Parâng ar trebui să se afle pe lista destinațiilor iubitorilor de călătorii și de ce și-ar dori să participe la un festival de iarnă.

3.2 Etichetează în textul comentariului postat, utilizând funcția Tag, numele unei persoane cu care dorește să participe la festivalul de iarnă.

(4) În textul comentariului postat vor fi menționate toate cerințele ce trebuie să fie îndeplinite pentru a fi înscris în concurs.

(5) Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți pe data de 04 februarie 2020, la ora 12:00 și va fi anunțat pe pagina de Facebook Enjoy Hunedoara.

(6) Pe perioada concursului, organizatorul va desfășura următoarele acțiuni:

6.1.Va contabiliza participanții înscriși în concurs;

6.2. Va organiza tragerea la sorți a câștigătorului pe data de 04 februarie 2020, la ora 12:00.

6.3. Va comunica câștigătorului cele 2 coduri promoționale pentru aplicarea reducerii de 100% pentru achiziționarea a două bilete GENERAL ACCESS - PHASE 2 pe site-ul https://winterfestromania.ro/bilete/

  1. Art. 4. Condiţii de validare

(1) Pentru ca un Participant la concurs să fie considerat eligibil, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1.1. Scrie un comentariu la postarea de publicare a concursului Winterfest 2020 pe pagina de Facebook Enjoy Hunedoara, în care trebuie să motiveze printr-un text de ce Stațiunea Parâng ar trebui să se afle pe lista destinațiilor iubitorilor de călătorii și de ce și-ar dori să participe la un festival de iarnă.

1.2. Să eticheteze în textul comentariului postat, utilizând funcția Tag, numele unei persoane cu care dorește să participe la festivalul de iarnă.

1.3. Concurentul se angajează că va avea o comunicare decentă și nu va prolifera comentarii sau imagini care: conțin un limbaj vulgar, cuvinte licențioase sau abuzive, afirmații defăimătoare sau obscene ori contravin oricărei legi în vigoare sau Regulamentului.

​​(2) La concurs nu pot participa angajații A.D.E.H. și ai Partenerilor.

Art. 5. Desemnarea câştigătorului și premiile acordate

 

(1) Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți pe data de 04 februarie 2020, la ora 12:00.

 

(2) Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de Facebook Enjoy Hunedoara.

 

(3) Premiul constă în două coduri promoționale în baza cărora câștigătorul poate achiziționa 2 bilete GENERAL ACCESS - PHASE 2 pe site-ul https://winterfestromania.ro/bilete/, beneficiind de o reducere de 100% din prețul de vânzare. Biletele astfel achiziționate oferă câștigătorului drepturile de acces specificate în biletul General Acces -Phase 2, la Festivalul Winterfest 2020, desfășurat în Stațiunea Parâng, județul Hunedoara, în perioada 13-16 februarie 2020. Codurile nu poate fi înlocuite cu alte produse sau câștiguri și nu se poate acorda contravaloarea în bani a acestora.

 

(4) Accesul la Festivalul Winterfest2020 este supus Regulamentului organizatorilor festivalului. Potrivit regulilor organizatorilor Festivalului Winterfest, accesul minorilor la festival se face doar în baza consimțământului parental, în acest sens fiind necesară completarea și semnarea formularului DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT ȘI CONSIMŢĂMÂNT PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR, anexă la prezentul Regulament.

 

(6) Informațiile privind Festivalul Winterfest 2020 sunt publicate de organizatorii acestuia pe site-ul web www.winterfestromania.ro, unde pot fi consultate de participanții la concurs și de cei interesați. Prin participarea la concurs, participanții își asumă cunoașterea tuturor informațiilor și condițiilor de acces și desfășurare a Festivalului Winterfest 2020, stabilite de organizatorii festivalului.

Art. 6. Responsabilități

 

Organizatorul și partenerii acestuia nu își asumă responsabilitatea pentru:

a) Situațiile în care câștigătorul nu vede mesajul postat de Organizator sau rămâne fără un răspuns din partea câștigătorului, din orice motive independente de voința și fără nicio culpă a Organizatorului, timp de 72 de ore;

b) Situațiile în care premiul nu este revendicat de câștigător sau câștigătorul nu utilizează codurile promoționale în scopul pentru care au fost emise.

c) Situațiile în care câștigătorul nu respectă regulile de acces la Festivalul Winterfest 2020, stabilite de organizatorii acestuia.

c) Prin participarea în concurs, concurentul se angajează că va avea o comunicare decentă și nu va prolifera comentarii sau imagini care: conțin un limbaj vulgar, cuvinte licențioase sau abuzive, afirmații defăimătoare sau obscene ori contravin oricărei legi în vigoare sau Regulamentului.

Art. 7. Protecția datelor personale

 

(1) A.D.E.H. se obligă să respecte prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă dispozițiile art. 6 alin. 1 lit. c și art. 7 din Regulamentul EU 2016/679 (GDPR).

(2) A.D.E.H. se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale colectate pe parcursul desfășurării Concursului (numele, prenumele, adresa, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail și semnătura) și să le utilizeze conform legislației în vigoare doar în scopul pentru care au fost acordate. Datele vor fi stocate pe perioada realizării scopului pentru care au fost colectate și/sau pentru respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data colectării.

(3) Numele și prenumele participanților vor fi făcute publice prin intermediul Internetului.

(4) Scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către A.D.E.H. este următorul:

4.1.  înscrierea la Concurs; 

4.2. desfășurarea Concursului

4.3. afișarea câștigătorului Concursului pe Pagina Enjoy Hunedoara și eventual, Pagina de Facebook Winterfest;

(5) Participanții la Concurs, în calitate de persoane fizice vizate au, conform legislației în vigoare următoarele drepturi:

5.1. Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor personale;

5.2. Dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale;

5.3. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte, completarea datelor incomplete și ștergerea sau restricționarea prelucrării;

5.4. Dreptul la portabilitatea datelor;

5.5. Dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, asumându-și consecințele și fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate înainte de retragere.

5.6. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere- Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

(6) Participantul își asumă consecințele ce decurg din exercitarea dreptului de ștergere a datelor pe perioada desfășurării Concursului, inclusiv în anumite situații, imposibilitatea de a participa la Concurs sau de a revendica premiul câștigat.

(7) Participanții pot contacta responsabilul instituției cu protecția datelor în orice moment, utilizând următoarele date de contact: Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Hunedoara, e-mail: adeh_hd@yahoo.com, cu titlul prelucrare date.

(8) Prin simpla participare la Concurs, participanții sunt de acord cu prelucrarea datelor lor de către A.D.E.H. conform prevederilor prezentului articol.


 

Art. 7. Alte dispoziții

 

(1) Organizatorul îşi rezervă dreptul să înlăture din Concurs persoanele care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul Regulament.

(2) Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente.


 

DESCARCĂ AICI DECLARAȚIA DE ANGAJAMENT ȘI CONSIMŢĂMÂNT PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR